“Week van het Zien” van 10 tot 22 oktober

Onder het motto “Uw zicht, uw leven”, organiseert de Algemene Opticiens - en Optometristenbond van België “De week van het zien”.
Want uit screenings is aangetoond dat 20% van de bevolking onvoldoende ziet.

Van 10 tot 22 oktober kan u bij ons terecht voor een visuele testing.
Wij controleren of uw zicht optimaal is, zo niet kunnen we eventueel stappen ondernemen voor een bijkomend onderzoek of een bezoek aan de oogarts.
Dit initiatief is volledig gratis en zonder aankoopverplichting!

Maak dus zeker een afspraak, want “Uw ogen zijn in goede handen”.

Tel. 055/311801, info@vanommeslaeghe.be

8 October 2016